Publikācijas “Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2018” prezentācija