Pirmā transkontinentālā dzelzceļa tīkla izveidē un uzturēšanā iesaistījās simtiem latviešu sākot no Eiropas līdz Ķīnai un pat Tālajiem Austrumiem. Mūsdienās, jaunās paaudzes tīkli un pats galvenais – jaunu starpsavienojumu filosofija virza kā finanšu tā arī digitālā un cilvēku kapitāla plūsmu pāri visam kontinentam un ārpus tā. Ar Jaunā Zīda ceļa programmu, mums - Latvijas Ārpolitikas institūtā mērķis ir konceptualizēt integrāciju visā Eirāzijas infrastruktūras un civilizācijas lielceļu garumā. Mēs cenšoties labāk izprast globālo un reģionālo starpsavienojamību, atzinīgi vērtējam sadarbību un sinerģiju starp akadēmiskajām aprindām, uzņēmumiem, valsts iestādēm, NVO un sabiedrību.

Dr. Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova
Jaunā Zīda ceļa programmas vadītāja 

Par Jaunā Zīda ceļa programmu

Jaunā zīda ceļa starp savienojumu iniciatīvas kontekstā,  programmas mērķis ir veicināt un koordinēt pētniecības pasākumus, iesaistot valstis un reģionus Eiropā un Āzijā, kas integrēti iniciatīvas ietvaros. Konceptuāli izvērtēt Latvijas iesaisti transporta, loģistikas, informācijas, finanšu, digitālā un cilvēku kapitāla apmaiņā, kas saistīta arī ar Ķīnas Jostas un Ceļa iniciatīvu.  Līdzīgi arī sniegt analīzi par Ķīnas iniciatīvām, kas saistītas ar Baltijas reģionu, tostarp Ķīnas un Centrālās un Austrumeiropas valstu sadarbības 16+1 mehānismu. Pārstāvēt Latvijas intereses dažādos pētniecības un ideju ģeneratoru tīklos un piedalīties pētījumos, kas saistīti ar Jaunā Zīda ceļa attīstības tendenču izvērtējumu.

Vienlaicīgi arī novērtēt Indijas, Irānas, Krievijas, Baltkrievijas, Tuvo Austrumu un Centrālāzijas valstu perspektīvas un stratēģijas, veidojot Eirāzijas infrastruktūras un civilizācijas lielceļus.

Kontaktinformācija

Dr. Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Jaunā Zīda ceļa programmas vadītāja, LĀI

Tel. + 371 29704193

Sintija Broka, pētniece, projektu vadītāja, LĀI

Tel. +371 29231376