LĀI 25. gadadiena. LĀI dibinātāja - A. Lejiņa komentārs

2017. gada maijā Latvijas Ārpolitikas institūts (LĀI) atzīmēja savu 25. gadadienu. Šis ir īstais laiks, kurā atskatīties uz tā izcelsmes vēsturi un cilvēkiem, pateicoties kuru ambīcijām un ticībai institūts darbojas līdz pat mūsdienām.

“Viss sākās trimdā, Tautas frontes laikā”, par Latvijas Ārpolitikas institūta pirmsākumiem stāsta tā dibinātājs un goda direktors Atis Lejiņš.

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu A. Lejiņš atgriezās Latvijā un ar tālaika darbavietas – Zviedrijas Ārpolitikas institūta un Zviedrijas valdības atbalstu atvēra Latvijas Ārpolitikas institūtu Rīgā. Institūts bija pavisam neliels, bet pateicoties izcilajai komandai spēja iesaistīties vērienīgos un Latvijai nozīmīgos projektos.

LĀI sākotnēji sastāvēja no tādiem pētniekiem kā Aivars Stranga, šobrīd LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors, Žaneta Ozoliņa, LU Sociālo zinātņu fakultātes profesore un Daina Bleiere, RSU Eiropas Studiju fakultātes asociētā profesore.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas starptautiskā interese par Latviju bija liela, līdz ar to institūts uzsāka sadarbību ar vairākiem Eiropas pētniecības institūtiem, tostarp Friedrich-Ebert-Stiftung un Konrad-Adenauer-Stiftung, kas ir saglabājušies kā spēcīgi sadarbības partneri līdz pat mūsdienām.

Par LĀI ikdienu, darba pienākumiem, sadarbības veidošanu un prioritātēm toreiz stāsta LĀI dibinātājs Atis Lejiņš.

Publicēts 12. jūnijs, 2017