LĀI 25. gadadiena. LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesora Aivara Strangas komentārs

Aivars Stranga ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors, kurš darbu Latvijas Ārpolitikas institūtā atceras kā vienu no labākajiem dzīves periodiem. Vislabākās atmiņas profesoram saistās gan ar Ata Lejiņa, LĀI dibinātāja personību, gan ar citiem institūta laikā sastaptajiem kolēģiem, kurus Strangas kungs dziļi ciena un novērtē arī šodien.

Kopīgiem spēkiem izveidotā institūta  komanda, 1992. gadā rīkoja un piedalījās vairākās starptautiskās konferencēs, sadarbojās gan ar Latvijas vēstniekiem, gan ar citiem institūtiem Eiropā un Krievijā.

Pēc Aivara Strangas domām institūts gan 1990 gados, gan šodien ir nozīmīgs kā Latvijas sabiedrībai kopumā, tā arī katram tā pārstāvim individuāli.

Profesors atzīmē arī LĀI devumu Latvijas ceļā uz pievienošanos ES un NATO.

Institūtam un tā dibinātājam, goda direktoram A. Lejiņam profesors vēl visu to labāko!

Publicēts 22. jūnijs, 2017