LĀI 25. gadadiena. RSU asoc. profesores Dainas Bleieres komentārs

LĀI dibināšana 1992. gadā ir Ata Lejiņa nopelns. Brīdis, kad Atis ieradās ar savu ideju bija vispiemērotākais – tika saņemts ļoti liels atbalsts no ārzemēm, īpaši lielu atbalstu mums sniedza Zviedrijas Ārpolitikas institūts, stāsta RSU asoc. profesore Daina Bleiere.

Tolaik, tas bija kaut kas pavisam jauns. Latvijā starptautisko attiecību pētniecības nebija, iestrādes bija vien ārpolitikas un diplomātijas vēstures pētniecībā. Līdz ar to ļoti būtisks aspekts bija Zviedrijas Ārpolitikas institūta sniegtais atbalsts akadēmiskās pētniecības jomā, organizējot kursus jaunajiem Baltijas valstu zinātniekiem.

Liela nozīme bija paša A. Lejiņa personībai, viņš ienesa pavisam citu lietu kārtošanas un komunikācijas stilu, kas konservatīvajai, akadēmiskajai videi Latvijā bija kaut kas jauns un ārkārtīgi interesants. Bez A. Lejiņa institūts noteikti būtu daudz citādāks.

Darbs Latvijas Ārpolitikas institūtā profesorei asociējas ar  radošu un interesantu vidi, kas tolaik bija ļoti svarīgi. Institūts bija kā bāze, uz kuras norisinājās visa jaunā apgūšana. Mūsdienu institūts nevarētu tik sekmīgi darboties bez A. Lejiņa dibinātā institūta 1992. gadā.

Publicēts 28. jūnijs, 2017