LĀI un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija: drošības pamatā ir informētība

Š.g. 7.jūnijā Latvijas Ārpolitikas institūta (LĀI) direktors Andris Sprūds un Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (DAIF Latvija) valdes priekšsēdētāja Elīna Egle paraksta Vienošanos par sadarbību sabiedrības un lēmumu pieņēmēju informēšanā par nacionālās un starptautiskās drošības jautājumiem un aizsardzības industriju konkurētspēju strauji mainīgos drošības apstākļos.

LĀI direktors Andris Sprūds: “Par starptautiskajiem un drošības jautājumiem informēta sabiedrība un lēmumu pieņēmēji ir viens no ikvienas valsts drošības pamatiem. Tomēr ne mazāk svarīga ir arī uzņēmēju un pētniecības institūciju loma valsts drošībai nepieciešamo tehnoloģiju un produktu attīstībā. Tāpēc LĀI kopīgām pūlēm ar DAIF Latvija vēlas pastiprināt savu ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā.” 

DAIF Latvija valdes priekšsēdētāja Elīna Egle: “DAIF Latvija pārstāv uzņēmumus un universitātes, kas aktīvi strādā ārējos tirgos un sadarbojas ar citu valstu drošības un aizsardzības iestādēm, starptautiskajām organizācijām un pētniecības institūcijām. Vēlamies kopīgi ar LĀI dalīties atziņās par tehnoloģiju attīstību un zināšanu pieprasījumu dinamiskā un nedrošā laikā, lai Latvijā savlaicīgi reaģētu un piemērotos mainīgiem ģeopolitiskajiem apstākļiem un drošības paradigmām.’’

LĀI un DAIF Latvija vieno kopīga ieinteresētība nacionālās un starptautiskās drošības stiprināšanā, tādēļ organizācijas veiks savstarpēju informācijas apmaiņu un informēs lēmumu pieņēmējus, ekspertus un sabiedrību par aktualitātēm drošības un aizsardzības politikā. Organizācijas sadarbosies kopīgu jautājumus risināšanā Latvijā un starptautiskā līmenī, tostarp starptautiskajās organizācijās. Organizācijas iesaistīs savus biedrus projektos, pasākumos un pētniecībā kopīgo interešu sasniegšanā, kā arī komunicēs kopīgās vērtības pieejamos saziņas kanālos.

Publicēts 08. jūnijs, 2017