Eiropas Padome – Latvijas partneris Eiropas norisēs

Ineta Ziemele

1996

Ineta Ziemele. Eiropas Padome – Latvijas partneris Eiropas norisēs. (The Council of Europe: Latvia’s Partner in European Affairs). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1996. - 87 p.

Izdevums sniedz pamatinformāciju par Eiropas padomi, tās institūcijām, svarīgākajiem darbības virzieniem, kā arī atspoguļo problēmas, kuras ir izraisījusi šīs organizācijas paplašināšanās 90. gados. Darbā ir parādīts Latvijas ceļš uz EP. Pielikumos ir dots Eiropas organizāciju saraksts kopā ar īsu to raksturojumu, kā arī Eiropas padomes statūti.

Lasīt latviski (pdf)