Latvija ceļā uz NATO

Uģis Šics

1996

Uģis Šics. Latvia on the Way to NATO. (Latvija ceļā uz NATO). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1996). - 71 p.

Autors aplūko apstākļus, kuru laikā tika izveidota un nostiprinājās Ziemeļatlantijas alianse (NATO), tās uzbūvi, darbības principus, institūcijas, kā arī līdzekļus un metodes, ar kurām organizācija spēja nodrošināt savu dalībvalstu interešu aizsardzību aukstā kara gados. Aplūkotas arī problēmas, kuras aliansei nācās risināt pēc Varšavas līguma likvidācijas. Grāmatā ir atspoguļota arī Latvijas sadarbība ar NATO 1991.-1996. gadā. Pielikumos ir publicēta NATO vēstures svarīgāko notikumu hronoloģija, Ziemeļatlantijas līgums, kā arī NATO dalībvalstu 1994. gada 10. janvāra aicinājums "Partnerattiecības mieram".

Lasīt latviski (pdf)