Baltijas ES sarunas 2019: Politisko pārmaiņu gaidās