Latvijas ārējās un drošības politikas Gadagrāmatas 2019 prezentācija