Latvijas ārējās un drošības politikas Gadagrāmatas 2020 prezentācija