Latvijas ārējās un drošības politikas Gadagrāmatas 2024 prezentācija