Rakstu krājuma "Latvijas Ārlietu simtgade. Pasaules doma un Latvija" prezentācija