Transformācijas process Baltkrievijā: ietekme uz rietumiem un Krieviju