Diskusiju par mediju ietekmi uz nacionālo drošību Latvijā

Latvijas Transatlantiskā organizācija sadarbībā ar Austrumeiropas politikas pētījumu centru un Latvijas Ārpolitikas institūtu 10.maijā plkst.16.00 aicina uz diskusiju „Masu mediju ietekme uz sabiedrisko domu, nacionālo drošību un valstisko identitāti”. Diskusija notiks Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20 (kartē), 1.stāva Lielajā zālē.

Mediju un informatīvās telpas jautājumi reti tiek saistīti ar drošības jautājumiem, taču mūsdienās tieši informācija var būt viens no ietekmīgākajiem līdzekļiem kādu mērķu, t.sk. militāru, sasniegšanā.  Latvijā šobrīd pastāv divas informācijas telpas, un mediji tajās piedāvā krasi atšķirīgu informāciju un vērtējumus par Latvijas politiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem procesiem. Turklāt arvien lielāku īpatsvaru nacionālajā apraidē un līdz ar to arī popularitāti Latvijas iedzīvotāju vidē iegūst ārpus Latvijas veidotās programmas un ideoloģija. Jo īpaši akūti šī problemātika izpaužas Latgalē, kur vietām konstatējami fakti, ka iedzīvotāji asociē sevi nevis ar Latvijas informācijas telpu, bet gan kaimiņvalsts – Krievijas.

Mediju sašķeltība un nacionālo mediju vājums var nest negatīvas sekas Latvijas sabiedrībai, tāpēc ir jāsāk domāt par to, kādā veidā iespējams stiprināt vienotu nacionālo informatīvo telpu un  novērst divu informatīvo telpu pastāvēšanu? Vai iespējams nodrošināt patiesi līdzvērtīgus apstākļus nacionālo kanālu attīstībai iepretim retranslētajiem kanāliem? Kā Latvijas un visas Baltijas mediju vidi ietekmē Krievijas informatīvā telpa? Kā novērst Latgales informatīvo atsvešināšanos un „kluso” integrāciju Krievijas informatīvajā telpā? Vai kopīgas Baltijas informatīvās telpas veidošana ir risinājums?

Uz šiem jautājumiem diskusijas gaitā centīsies atbildēt sekojoši diskusijas dalībnieki:

Artis Pabriks, aizsardzības ministrs

Andis Kudors, Austrumeiropaspolitikas pētījumu centra izpilddirektors

Andrejs Mamikins, TV5 žurnālists

Kaspars Ozoliņš, Modern Times Group (MTG) direktors Baltijas valstīs

Nellija Ločmele, izdevniecības „Ir” galvenā redaktore

Sarmīte Ēlerte, Ministru prezidenta ārštata padomniece nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas jautājumos

Diskusijas moderators: Edijs Bošs, RSU Eiropas studiju fakultātes docents, žurnālists

Diskusijai pieteikties aicināti visi interesenti, iepriekš piesakoties pa tālruni 67322883 vai aizpildot e-reģistrāciju ( http://lato.lv/2012/05/diskusija-par-mediju-ietekmi-uz-nacionalo-drosibu/ ), vai nosūtot vēstuli uz e-pastu  līdz 9.maijam, plkst.18.00, norādot vārdu, uzvārdu, darba/studiju vietu vai organizāciju. Vietu skaits ir ierobežots!

Diskusiju atbalsta LR Aizsardzības ministrija, NATO Publiskās diplomātijas nodaļa un Konrāda Adenauera Fonds.

Publicēts 03. maijs, 2012

Autors Mārtiņš Vargulis