Kārlis Bukovskis vērtē Latvijas - Baltkrievijas attiecības

Kārlis Bukovskis dalās savos novērojumos attiecībā uz Latvijas un Baltkrievijas attiecībām kafijas pauzē ar nosaukumu "Vai pieņemt savu tuvāko (kaimiņu) kāds viņš ir? Stāsts par Latviju, Baltkrieviju un cilvēktiesībām", ko organizē Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) 2012. gada 29. martā." Vairāk informācijas skatīt šeit." Links: http://lapas.lv/2012/03/pasaules-sarunas-par-latviju-baltkrieviju-un-cilvektiesibam/

Publicēts 29. marts, 2012

Autors Mārtiņš Vargulis