Latvijas Ārpolitikas institūts līdzorganizē un piedalās semināros un darba grupās "The Nordic & Baltic Small States: Perceptions on Economy, Security and Identity in an Increasingly Regionalized Europ

Latvijas Ārpolitikas institūts līdzorganizē un piedalās semināros un darba grupās "The Nordic & Baltic Small States: Perceptions on Economy, Security and Identity in an Increasingly Regionalized Europe", ko organizē ar NOS-HS piešķirta granta palīdzību The Institute of International Affairs/Centre for the Study of Small States at the University of Iceland.

Ekonomika (2011.g. 18.novembris)

Drošība (2012.g. maijs)

Identitāte (2012.g. oktobris)

Publicēts 26. novembris, 2011