Vadība

Andris Sprūds

Direktors

Andris Sprūds ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktors. Viņš ir arī profesors Rīgas Stradiņa universitātē. Andris Sprūds ir ieguvis maģist...

Lasīt vairāk ⟶

Atis Lejiņš

Goda direktors

Atis Lejiņs ir Latvijas Ārpolitikas institūta dibinātājs 1992.gadā un direktors laika posmā no 1992.g. līdz 2011.gadam. Piedzimis Latvijā Otr...

Lasīt vairāk ⟶

Kārlis Bukovskis

Direktora vietnieks

Dr. Kārlis Bukovskis ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks un pētnieks. Bukovskis analizē, raksta, komentē un docē lekciju ku...

Lasīt vairāk ⟶

Pētnieki

Sintija Broka

Pētniece

Sintija Broka ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece un politikas zinātnes doktora grāda kandidāte Rīgas Stradiņa universitātē. Sintija B...

Lasīt vairāk ⟶

Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova

Āzijas programmas vadītāja

Dr. Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ir politoloģe, Ķīnas pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja, Āzijas progra...

Lasīt vairāk ⟶

Māris Andžāns

Vecākais pētnieks

Māris Andžāns ir ieguvis doktora zinātnisko grādu politoloģijā (Dr.sc.pol.). Paralēli darbam Latvijas Ārpolitikas institūtā viņš Rīgas Stradi...

Lasīt vairāk ⟶

Imants Lieģis

Vecākais pētnieks

Imants Lieģis is a former Latvian diplomat with Governmental and Parliamentary experience. He left the Diplomatic Service in July 2020 after...

Lasīt vairāk ⟶

Mārtiņš Vargulis

Pētnieks

Mārtiņš Vargulis ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks. Viņš ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajās attiecībās un šobrīd turpina dok...

Lasīt vairāk ⟶

Evija Djatkoviča

Pētniece | Projektu vadītāja

Evija Djatkoviča (Vagale) ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece un projektu vadītāja. Evija ir ieguvusi bakalaura grādu politikas zinātn...

Lasīt vairāk ⟶

Aleksandra Palkova

Jaunākā pētniece

Aleksandra Palkova ir Latvijas Ārpolitikas institūta jaunākā pētniece. Viņa analizē Eiropas Savienības politiskos un institucionālos procesus...

Lasīt vairāk ⟶

Vineta Kleinberga

Pētniece

Vineta Kleinberga ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece. Viņai ir darba pieredze Ārlietu ministrijā, kur viņa strādāja ar Eiropas Savien...

Lasīt vairāk ⟶

Ian Kearns

Pētnieks (nerezidējošs)

Dr. Ian Kearns (Co-Founder, former Director and Board Member of the European Leadership Network) has 25 years of experience working in the pu...

Lasīt vairāk ⟶

Mārtiņš Daugulis

Pētnieks

Mārtiņš Daugulis is PhD Candidate in Riga Stradins University, where he gives lectures on current politics of Latvia, the EU politics, China ...

Lasīt vairāk ⟶

Uģis Romanovs

Pētnieks (nerezidējošs)

Uģis Romanovs ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks un pasniedzējs Baltijas aizsardzības koledžā Tartu, Igaunijā. Papildu tam viņš ir Na...

Lasīt vairāk ⟶

Justīne Elferte

Jaunākā Pētniece

Justīne Elferte ir jaunākā pētniece LĀI. Tāpat arī Justīne ir Rīgas Juridiskās augstskolas Starptautiskā departamenta vadītāja. Justīne ir ie...

Lasīt vairāk ⟶

Kristiāns Andžāns

Āzijas programmas pētnieks

Kristiāns Andžāns ir Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes doktorantūras programmas students. Viņš RSU ir ieguvis maģistra grādu st...

Lasīt vairāk ⟶

Regīna Plīkša

Projektu vadītāja

No 2010. gada sākuma līdz 2018. gada vidum Regīna ir strādājusi Fridriha Eberta fondā (Friedrich-Ebert-Stiftung) kā projektu vadītāja, galven...

Lasīt vairāk ⟶

Georgijs Hupenija

Praktikants

Georgijs Hupenija ir bakalaura programmas “Starptautiskās attiecības – Eiropas Studijas” students Rīgas Stradiņa universitātē. Viņš ir pied...

Lasīt vairāk ⟶

Ingvars Kudeikins

Praktikants

Ingvars Kudeikins ir Rīgas Stradiņa universitātes “Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas” bakalaura programmas students. Ingvara akadē...

Asociētie pētnieki

Edijs Bošs

Izglītība 2000–2003 – Konkordijas starptautiskā universitāte (Tallina, Igaunija), iegūts bakalaura grāds (ar izcilību) mediju studijās 20...

Lasīt vairāk ⟶

Elizabete Vizgunova

Asociētā pētniece

Elizabete Vizgunova ir asociētā pētniece Latvijas Ārpolitikas institūtā un Publiskās politikas menedžmenta institūtā (Public Policy Managemen...

Lasīt vairāk ⟶

Jānis Eichmanis

Jānis Eihmanis ir Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks. Jānis Eichmanis ir ar plašu pieredzi dažādās diplomātiskā sektora pozīc...

Lasīt vairāk ⟶

Alise Krapāne

Alise Krapāne ir ieguvusi maģistra grādu valsts pārvaldībā un starptautiskajās attiecībās Regent universitātē, ASV. Strādājusi Vašingtonā Apv...

Lasīt vairāk ⟶

Aldis Austers

Aldis Austers was awarded a degree of engineering in administration of business foreign relations at Riga Technical University in 1995 and a ...

Lasīt vairāk ⟶

Viljar Veebel

Viljar Veebel is a researcher who has been researching in the University of Tartu, the Estonian School of Diplomacy and the Tallinn Technolog...

Lasīt vairāk ⟶

Artūrs Bikovs

Asociētais pētnieks

Artūrs Bikovs ir Rīgas Stradiņa universitātes politikas zinātnes doktorants, kur viņš pēta Krievijas Pareizticīgās baznīcas lomu Krievijas ār...

Lasīt vairāk ⟶

Olevs Nikers

Asociētais pētnieks

Olevs Nikers is Latvijas ārpolitikas institūta asociētais pētnieks un domnīcas The Jamestown Foundation vecākais analītiķis. Olevs ir vadījis...

Lasīt vairāk ⟶

Ēriks Selga

Visiting researcher

Eriks Selga is a PhD candidate in the University of Hong Kong, where he is studying the interaction between legal frameworks and innovation. ...

Lasīt vairāk ⟶

Kristīne Bērziņa

Kristīne Bērziņa ir starptautisko attiecību pētniece ar ekspertīzi ASV-ES attiecībās, ASV politikā un enerģētikā. Kristīne dzīvo un strādā Be...

Lasīt vairāk ⟶

Kristīne Rudzīte-Stejskala

Kristīne Rudzīte-Stejskala is a defence policy practitioner with more than 15 years national and international experience covering bilateral ...

Lasīt vairāk ⟶

Ilvija Bruģe

Ilvija Bruģe ir Latvijas Ārpolitikas institūta asociētā pētniece. Ieguvusi bakalaura grādu politikas zinātnē un maģistra grādu starptautiskās...

Lasīt vairāk ⟶

Diāna Potjomkina

Diāna Potjomkina ir Latvijas Ārpolitikas institūta asociētā pētniece un ir strādājusi arī kā LĀI projektu vadītāja. Viņa ir strādājusi arī k...

Lasīt vairāk ⟶

Tjaco Van Den Hout

Tjaco Theo van den Hout, former Deputy Secretary General of the Dutch Foreign Ministry and Ambassador of the Netherlands to Thailand, Myanmar...

Lasīt vairāk ⟶

Sandis Šrāders

Sandis Šrāders is an Associate Fellow at the Latvian Institute of International Affairs. In his previous positions he has served as a Board M...

Lasīt vairāk ⟶

Irina Kuzņecova

Irina Ivaškina ir asociētā pētniece Latvijas Ārpolitikas institūtā, kā arī projektu vadītāja Latvijas Transatlantiskajā organizācijā. Viņa ir...

Lasīt vairāk ⟶

Tomass Pildegovičs

Asociētais pētnieks

Tomass Pildegovičs is a Ph.D. Candidate at the Department of Politics and International Studies at the University of Cambridge. His current r...

Lasīt vairāk ⟶