Vadība

Kārlis Bukovskis

Direktors

Dr. Kārlis Bukovskis ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktors un Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultātes docents. Bukovski...

Lasīt vairāk ⟶

Mārtiņš Vargulis

Direktora vietnieks

Mārtiņš Vargulis ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks, pētnieks un Rīgas Stradiņa universitātes lektors. Viņš ir ieguvis maģ...

Lasīt vairāk ⟶

Pētnieki

Sintija Broka

Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāja

Sintija Broka ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece, kā arī vieslektore un politikas zinātnes doktora grāda kandidāte Rīgas Stradiņa uni...

Lasīt vairāk ⟶

Elizabete Vizgunova

Pētniece

Elizabete Vizgunova ir pētniece Latvijas Ārpolitikas institūtā un žurnāliste TVNET Grupā, kā arī doktorante Rīgas Stradiņa Universitātē. Eliz...

Lasīt vairāk ⟶

Aleksandra Palkova

Pētniece

Aleksandra Palkova ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece. Viņa analizē Eiropas Savienības politiskos un institucionālos procesus, izstrā...

Lasīt vairāk ⟶

Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova

Āzijas pētniecības programmas vadītāja

Dr. Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova ir politoloģe, Ķīnas pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja, Āzijas progra...

Lasīt vairāk ⟶

Gints Jegermanis

Pētnieks

Vēstnieks Gints Jegermanis Latvijas diplomātisko dienestu atstāja 2021. gada decembrī. 27 dienesta gados viņš ir ticis norīkots par Latvijas ...

Lasīt vairāk ⟶

Justīne Elferte

Justīne Elferte ir pētniece LĀI. Justīne ir sertificēta projektu vadītāja un šobrīd strādā Finanšu izlūkošanas dienestā. Pirms tam, Justīne ...

Lasīt vairāk ⟶

Sāra Elizabete Vīnberga

Jaunākā pētniece

Sāra Elizabete Vīnberga ir Latvijas Ārpolitikas institūta jaunākā pētniece. Sāra Elizabete studē maģistrantūru starptautiskajās attiecībās Mā...

Lasīt vairāk ⟶

Maija Laizāne

Zinātniskā asistente

Maija Laizāne ir zinātniskā asistente Latvijas Ārpolitikas institūtā un studente Rīgas Stradiņa universitātē, programmā ‘’Starptautiskās atti...

Lasīt vairāk ⟶

Albīne Hlopņicka

Jaunākā pētniece

Albīne Hlopņicka ir Rīgas Stradiņa universitātes studente bakalaura programmā “Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas” un jaunākā pētni...

Lasīt vairāk ⟶

Renārs Lazdiņš

Praktikants

Renārs Lazdiņš ir Rīgas Stradiņa universitātes students bakalaura programmā “Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas” un praktikants Lat...

Lasīt vairāk ⟶

Sāra Fišbaha

Pētnieka asistente

Sāra Fišbaha ir ieguvusi zinātņu bakalaura grādu Brigham Young Universitātē (ASV) un nesen absolvējusi uzņēmējdarbības vadības maģistrantūru ...

Lasīt vairāk ⟶

Rebeka Zvirbule

Praktikante

Rebeka Zvirbule ir Rīgas Stradiņa universitātes 2. kursa studente bakalaura programmā “Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas” un prakt...

Lasīt vairāk ⟶

Beāte Livdanska

Pētniece

Beāte Livdanska Rīgas Stradiņa universitātē ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu politoloģijā un sociālo zinātņu maģistra grādu starptaut...

Lasīt vairāk ⟶

Konsultatīvā padome

Rihards Kols

Konsultatīvās padomes loceklis

Rihards Kols ir Latvijas Republikas 14. Saeimas deputāts. Iepriekš Kols ir bijis Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs un Saeimas pārstāvi...

Lasīt vairāk ⟶

Andris Sprūds

Konsultatīvās padomes loceklis

Dr. Andris Sprūds ir Latvijas Ārpolitikas institūta Konsultatīvās padomes loceklis un bijušais direktors. Viņš ir arī profesors Rīgas Stradiņ...

Lasīt vairāk ⟶

Atis Lejiņš

Konsultatīvās padomes loceklis

Atis Lejiņš ir Latvijas Ārpolitikas institūta dibinātājs un direktors laika posmā no 1992. līdz 2011. gadam. Šobrīd viņš ir Latvijas Ārpoliti...

Lasīt vairāk ⟶

Asociētie pētnieki

Daina Bleiere

Daina Bleiere – Dr.hist., Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece. 2005.-2018.gadā asociētā profesore Rīgas Stradiņa univ...

Lasīt vairāk ⟶

Tomas Jermalavičius

Tomas Jermalavicius ir ieguvis bakalaura grādu politikas zinātnē Viļņas Universitātē, maģistra grādu kara studijās Londonas King’s College un...

Lasīt vairāk ⟶

Uģis Lībietis

Uģis Lībietis ir ilggadējs Latvijas Radio žurnālists, kurš specializējas uz pasaules notikumiem. Savas vairāk nekā 20-mit gadu ilgās karjeras...

Lasīt vairāk ⟶

Edijs Bošs

Edijs Bošs ir Latvijas Ārpolitikas institūta asociētais pētnieks un Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātne...

Lasīt vairāk ⟶

Elīna Vrobļevska

Elīna Vrobļevska ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Eiropas studiju fakultātes docētāja, RSU maģistra studiju programmas “Starptautiskās...

Lasīt vairāk ⟶

Imants Lieģis

Imants Lieģis ir bijušais Latvijas diplomāts ar valdības un parlamentāro pieredzi. I. Lieģis atstāja diplomātisko dienestu 2020. gada jūlijā ...

Lasīt vairāk ⟶

Toms Rātfelders

Toms Rātfelders specializējas Tuvo Austrumu starptautisko attiecību pētniecībā. Viņa intereses ir saistītas ar Līča reģionu un mazo Līča mona...

Lasīt vairāk ⟶

Vineta Kleinberga

Vineta Kleinberga ir Latvijas Ārpolitikas institūta asociētā pētniece un Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes pētniece un ...

Lasīt vairāk ⟶

Ian Kearns

Dr. Ian Kearns (Eiropas Līderības tīkla līdzdibinātājs, bijušais direktors un valdes loceklis) ir 25 gadus ilga pieredze darbā publiskajā, pr...

Lasīt vairāk ⟶

Viljar Veebel

Viljārs Vēbels ir Baltijas aizsardzības koledžas politisko un stratēģisko pētījumu departamenta pētnieks un asociētais pētnieks Latvijas Arpo...

Lasīt vairāk ⟶

Louis Wierenga

Louis Wierenga ir starptautisko attiecību lektors Baltijas Aizsardzības koledžā un politiskais analītiķis Tartu Universitātes Johana Skytes P...

Lasīt vairāk ⟶

Eoin Micheál Mcnamara

Eoin Micheál McNamara ir doktora grādu ieguvis pētnieks Tartu Universitātes Johan Skytte Politikas studiju institūtā Igaunijā, kur viņš no 20...

Lasīt vairāk ⟶

Sandis Šrāders

Sandis Šrāders ir pētnieks un lektors Krievijas militārās un stratēģiskajās studijās Baltijas Aizsardzības koledžā (Baltic Defence College) T...

Lasīt vairāk ⟶

Māra Baumane

Māra Baumane ir Rīgas Stradiņa universitātes doktorante, vieslektore un pētniece. Viņa arī ir uzņēmumu ilgtspējas padomniece banku sektorā. M...

Lasīt vairāk ⟶

Sergejs Potapkins

Sergejs Potapkins ir bijušais Saeimas deputāts un Latvijas Republikas Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Latvijas - Armēnija...

Lasīt vairāk ⟶

Ēriks Selga

Ēriks ir asociētais pētnieks Latvijas Ārpolitikas institūtā. Ēriks ir arī nerezidējošais biedrs Digitālās inovācijas iniciatīvas un Transatla...

Lasīt vairāk ⟶

Kristofers Lavjers

Kristofers Lavjers studē Brigham Young University - Idaho bakalaura studiju programmā "Politikas zinātne", kā arī apgūst ekonomiku. Kristofer...

Lasīt vairāk ⟶