Pētnieki

Aleksandra Palkova

Pētniece

E-pasts

Pasta adrese Pils iela 21, LV-1050, Rīga, Latvija, 3. stāvs

Aleksandra Palkova ir Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece. Viņa analizē Eiropas Savienības politiskos un institucionālos procesus, izstrādā zinātniskās publikācijas, kā arī organizē konferences un vada projektus. A. Palkova ir starptautisko attiecību doktorantūras studente un vecākā pētniece Rīgas Stradiņa universitātē (RSU), kur pēta drošības un klimata politikas jautājumus. Bijusi apmaiņas studente Rietumu Augstskolas universitātē Nīderlandē. Kopš 2021. gada Palkova ir arī Eiropas Starptautisko attiecību pētniecības institūta (ECFR) asociētā pētniece. Kopš 2022. gada A.Palkova ir vieslektore Vidzemes Augstkolā un Rīgas Stradiņa universitātē.