Pētnieki

Daina Bleiere

E-pasts

Daina Bleiere – Dr.hist., Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniece. 2005.-2018.gadā asociētā profesore Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedrā. Publicējusi ap 80 rakstu par Latvijas vēsturi 1940-1941 un 1944-1991, kā arī par Latvijas iekšpolitiku un ārpolitiku pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Izdevusi grāmatu “Dzīve Padomju Latvijā” (krievu valodā, 2015, latviešu izdevums ar citu nosaukumu 2012). Piedalījusies vairākos starptautiskos sadarbības projektos, t.i., grāmatas izd. Maikls Loaders, Siobhans Hērns un Metjū Kots “Defining Latvia: Recent Explorations in History, Culture and Politics” (CEU Press, 2022) un grāmatu izd. Li Bennich-Björkman un Sauļus Grybkauskas "Maskava un nekrievu republikas Padomju Savienībā: nomenklatūra, inteliģence un centra un perifērijas attiecības" (Routledge, 2022). Redkolēģijas locekle un rakstu autore projektā Latvijas Nacionālā enciklopēdija (https://enciklopedija.lv/ ).
Galvenās intereses: Latvijas sovjetizācijas process, padomju nomenklatūras attīstība Latvijā, padomju varas sociālā un kultūrpolitika Latvijā, Latvijas ārpolitika un drošības politika.