Pētnieki

Diana Kononeca

Praktikante

Diana ir starptautisko attiecību bakalaura programmas studente Rīgas Stradiņa universitātē. Diana 2019. gadā iesaistījās Jauno diplomātu un politologu akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē. Dianas akadēmiskās intereses saistās ar Latvijas ārpolitiku, Krievijas Federācijas ārpolitiku, Krievijas attiecībām ar Rietumiem un Ķīnu, kā arī Krievijas enerģētikas politiku.