Pētnieki

Elīna Vrobļevska

E-pasts

Elīna Vrobļevska ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Eiropas studiju fakultātes docētāja, RSU maģistra studiju programmas “Starptautiskās attiecības un diplomātija” direktore. Viņas pētnieciskā specializācija ir Krievijas ārpolitikas un identitātes mijiedarbība – jau desmit gadus Elīna, savas doktora disertācijas izstrādes ietvaros, padziļināti pēta tieši Vladimira Putina naratīvu. Papildus pētnieciskā un profesionālā sfērā pievērsusies arī starptautisko organizāciju darbības analīzei kā arī sabiedrības veselības politikas veidošanas aspektiem.