Asociētie pētnieki

Elizabete Vizgunova

Asociētā pētniece

Elizabete Vizgunova ir asociētā pētniece Latvijas Ārpolitikas institūtā un Publiskās politikas menedžmenta institūtā (Public Policy Management
Institute, PPMI) Lietuvā, kā arī doktorante Rīgas Stradiņa Universitātē. Elizabete specializējas starptautisko attiecību un starptautiskās drošības
analīzē no dzimtes perspektīvas. Elizabete ir grāmatas "Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā redaktore" (Latvijas Ārpolitikas institūts, 2020) un šobrīd pēta dzimtes jautājumus
Valsts Pētījumu programmas “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības
modeļu izstrādes palīdzību” ietvaros. Elizabetei ir maģistra grāds no Eiropas Koledžas (Varšavā, Polijā) un Sciences Po (Parīzē, Francijā), un bakalaura grāds no Rīgas Stradiņa universitātes.