Vadība

Kārlis Bukovskis

Direktora vietnieks

E-pasts

Pasta adrese Pils iela 21, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika

Dr. Kārlis Bukovskis ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks un pētnieks. Bukovskis analizē, raksta, komentē un docē lekciju kursus Rīgas Stradiņa universitātē par starptautiskās politiskās ekonomikas un Eiropas Savienības jautājumiem. Kopš 2017. gada Bukovskis ir arī Eiropas Starptautisko attiecību pētniecības institūta (ECFR) asociētais pētnieks. Viņš ir ieguvis maģistra grādus Latvijas Universitātē un Helsinku Universitātē un doktora zinātnisko grādu (Dr. sc. pol.) starptautiskajā politikā Rīgas Stradiņa universitātē. Strādājis ar ES institucionālo, politisko un ekonomisko pārmaiņu jautājumiem gan Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, gan Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātā (izstrādāja prezidentūras sešu mēnešu darba programmu), gan arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijā. Latvijas Radio 1 Dr. Bukovskis arī līdzveido raidījumu "Diplomātiskās pusdienas", kurās aplūko dažādu pasaules valstu politisko ekonomiku.