Pētnieki

Māris Andžāns

Vecākais pētnieks

E-pasts

Pasta adrese Pils iela 21, LV-1050, Rīga, Latvija

Māris Andžāns ir ieguvis doktora zinātnisko grādu politoloģijā (Dr.sc.pol.). Paralēli darbam Latvijas Ārpolitikas institūtā viņš Rīgas Stradiņa universitātē pilda docenta pienākumus, kā arī vada starptautisko attiecību maģistra studiju programmas. Mārim Andžānam ir desmit gadu pieredze darbā Latvijas valsts pārvaldē. Šajā laika periodā viņš ir ieņēmis dažādus amatus saistībā ar ES un NATO jautājumu koordināciju, transporta un sakaru drošību, civilmilitāro sadarbību, aviāciju, elektroniskajiem sakariem un pastu. Bijis arī Latvijas Nacionālās IT drošības padomes priekšsēdētājs, Bīstamo kravu aprites konsultatīvās padomes priekšsēdētājs. Pārstāvējis Latviju dažādās NATO un ES darba grupās, kā arī ES aģentūru nacionālajos pārraudzības mehānismos. Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā 2015. gadā viņš vadīja ES Padomes Telesakaru un informācijas sabiedrība darba grupu.