Vadība

Mārtiņš Vargulis

Direktora vietnieks

E-pasts

Pasta adrese Pils iela 21, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika

Mārtiņš Vargulis ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks un pētnieks, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes lektors. Viņš ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajās attiecībās un šobrīd pabeidz doktorantūras studijas ASV, būdams Nuclear Threat Initiative viesstrādnieks. Akadēmiskajā karjerā viņš ir koncentrējies uz tēmām, kas skar Krieviju (īpaši drošību, ekonomiku un cieto varu), NATO un ES drošību, Eiropas kaimiņattiecības, kā arī ASV iekšpolitiskos un ārpolitiskos jautājumus. Viņš ir daudzu rakstu autors un vairāku grāmatu redaktors. Savā ilggadējā profesionālajā karjerā kā pārstāvis Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā viņš ir bijis Aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļas vadītājs, kā arī diplomāts Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā NATO un ES. 2023. gadā Mārtiņš Vargulis nodibināja sabiedrisko un valdības attiecību aģentūru "PowerHouse Latvia".