Vadība

Mārtiņš Vargulis

Direktora vietnieks

E-pasts

Pasta adrese Pils iela 21, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika

Mārtiņš Vargulis ir Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieks, pētnieks un Rīgas Stradiņa universitātes lektors. Viņš ir ieguvis maģistra grādu starptautiskajās attiecībās un šobrīd turpina doktorantūras studijas Rīgas Stradiņa universitātē. Akadēmiskajā karjerā viņš ir koncentrējies uz jautājumiem, kas skar Krieviju (īpaši drošību, ekonomiku un maigo varu), ar NATO un ES saistītos jautājumus, kā arī Eiropas kaimiņattiecības. Viņš ir daudzu rakstu autors un vairāku grāmatu redaktors. Savā ilggadējā profesionālajā karjerā kā pārstāvis Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā viņš ir bijis Aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļas vadītājs, kā arī diplomāts Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā NATO un ES.