Pētnieki

Regīna Plīkša

Projektu vadītāja

No 2010. gada sākuma līdz 2018. gada vidum Regīna ir strādājusi Fridriha Eberta fondā (Friedrich-Ebert-Stiftung) kā projektu vadītāja, galvenokārt koordinējot tieši ar ārpolitikas un drošības jautājumiem saistītus projektus. Vēloties padziļināt zināšanas starptautisko attiecību un ārpolitikas jomā, no 2018. gada septembra Regīna uzsākusi maģistra studijas Rīgas Stradiņa universitātē, Starptautisko attiecību un diplomātijas specialitātē. Regīnas līdzšinējā izglītība ir 2002. gadā iegūtais bakalaura grāds Latvijas Kultūras akadēmijā, “Starpkultūru sakari: Latvija-Vācija” specialitātē un 2007. gadā Latvijas Universitātē iegūtais maģistra grāds vācu filoloģijā.