Pētnieki

Renārs Lazdiņš

Praktikants

Renārs Lazdiņš ir Rīgas Stradiņa universitātes students bakalaura programmā “Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas” un praktikants Latvijas Ārpolitikas institūtā. Renāra intereses starptautisko attiecību jomā saistās ar ES paplašināšanās politiku, realizēto ārpolitikas stratēģiju un kopienas ilgstpējības jautājumiem. Tāpat Renārs ir padziļināti pētījis un analizējis, ES un Latvijas īstenoto politikas pieeju Baltkrievijas kontekstā.