4. Baltijas-Vācijas dialogs. Dažādību pārvaldīšana ES: ārējie izaicinājumi un iekšējie kavēkļi

Atis Lejiņš (ed.). Fourth Baltic-German Dialogue. Management of Diversity in the EU: External Challenges and Internal Constraints. Conference proceedings. (4. Baltijas-Vācijas dialogs. Dažādību pārvaldīšana ES: ārējie izaicinājumi un iekšējie kavēkļi. Konferences materiāli). - Riga: Friedrich Ebert Foundation, Latvian Institute of International Affairs, 2005. - 62 p.

Brošūrā apkopoti ceturtā Baltijas valstu ārpolitikas institūtu, Fridriha Eberta fonda un Vācijas Ārlietu un drošības politikas institūta kopīgi rīkotā semināra materiāli. Aplūkotie jautājumi: Eiropas Kaimiņpolitika, Kopējā ārējā un drošības politika, Lisabonas stratēģija un turpmākā Eiropas integrācija.

Read in English (pdf)