The Destiny of the Baltic Entente. 1934– 1940

105 lpp.

1994

Feldmanis, Inesis, Aivars Stranga. The Destiny of the Baltic Entente. 1934 – 1940. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1994.

Grāmatas autori- Latvijas Universitātes profesori Inesis Feldmanis un Aivars Stranga- analizē apstākļus, kas izsauca Baltijas Antantes izveidošanos 1934. gada septembrī. Autori parāda Antantes "iekšējo vājumu" un atklāj faktorus, kas liedza Antantei kļūt par militāru savienību. Liela uzmanība darbā ir veltīta Eiropas lielvalstu Baltijas politikai, kā arī Latvijas, Igaunijas un Lietuvas atšķirīgajai ārpolitiskajai orientācijai, kuras rezultāts bija atšķirīgi viedokļi par to, kura valsts ir galvenais draudu avots Baltijai.

Lasīt angļu valodā