Baltijas Antantes liktenis. 1934–1940

Inesis Feldmanis

1994

Inesis Feldmanis, Aivars Stranga. The Destiny of the Baltic Entente. 1934 – 1940. (Baltijas Antantes liktenis. 1934-1940). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1994. - 105 p.

Grāmatas autori - Latvijas Universitātes profesori Inesis Feldmanis un Aivars Stranga -  analizē apstākļus, kas izsauca Baltijas Antantes izveidošanos 1934. gada septembrī. Autori parāda Antantes "iekšējo vājumu" un atklāj faktorus, kas liedza Antantei kļūt par militāru savienību. Liela uzmanība darbā ir veltīta Eiropas lielvalstu Baltijas politikai, kā arī Latvijas, Igaunijas un Lietuvas atšķirīgajai ārpolitiskajai orientācijai, kuras rezultāts bija atšķirīgi viedokļi par to, kura valsts ir galvenais draudu avots Baltijai.

Read in English (pdf)