Baltijas drošība: skats uz 21. gadsimtu

Atis Lejiņš, Gunnar Artéus

1998

Gunnar Artéus, Atis Lejiņš (eds.). Baltic Security: Looking Towards the 21st Century. (Baltijas drošība: skats uz 21. gadsimtu). - (Riga: Latvian Institute of International Affairs & Försvarshögskolan, 1998. - 224 p.

Grāmata sagatavota sadarbībā ar Zviedrijas Nacionālās aizsardzības koledžas Stratēģisko pētījumu departamentu. Publicētie raksti balstās uz 1997. gada jūnijā konferencē Jūrmalā nolasītajiem referātiem. Konferences dalībnieki bija zinātnieki no Zviedrijas, Baltijas valstīm, Krievijas, Dānijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Beļģijas. Konferences mērķi vislabāk izsaka profesora Bū Hulta grāmatas ievadā teiktais "mūsdienu galvenā problēma ir, kā Baltijas jūras reģionā izveidot drošības kopienu, kura būtu tieši saistīta ar Rietumeiropā jau pastāvošo lielāko kopienu, kurā mēs tagad vēlamies iekļaut arī bijušos Austrumus."