Baltijas valstis: drošības meklējumi

Atis Lejiņš, Daina Bleiere

1996

Atis Lejiņš, Daina Bleiere (eds.). The Baltic States: Search for Security. (Baltijas valstis: drošības meklējumi). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1996. - 227 p.

Grāmata ir pirmā un arī lielākā LĀI pētniecības projekta rezultāts. Projekts tika īstenots 1992.-1994. gadā, un tajā kopā ar LĀI pētniekiem Edmundu Apsalonu, Dainu Bleieri, Ati Lejiņu, Žanetu Ozoliņu, Andri Ozoliņu, Aivaru Strangu un Gunti Štameru piedalījās arī Āre Raids no Igaunijas un Evalds Nekrašs no Lietuvas. Grāmatā ir aplūkota Igaunijas, Latvijas un Lietuvas drošības politikas veidošanās pēc neatkarības atgūšanas, reģionālās drošības meklējumi un iespējas - Baltijas valstu sadarbības perspektīvas, t.s. Baltijas-Melnās jūras savienības ideja, sadarbības veidošanās ar Skandināvijas valstīm. Analizēta arī Baltijas valstu attiecību veidošanās ar Baltkrieviju, Krieviju, Ukrainu un Poliju, tajā skaitā arī t.s. krievvalodīgo problēmas ietekme uz Baltijas valstu un Krievijas attiecībām. Parādīts arī, kā veidojās Baltijas valstu centieni integrēties NATO un Eiropas Savienībā. Projektā galvenokārt tika analizēti 1990.-1994. gada notikumi, tomēr grāmatas sagatavošanas gaitā lielākā daļa materiālu tika pārstrādāti, un tā aplūko Baltijas valstu drošības politikas veidošanos līdz 1996. gadam.

Read in English (pdf)