Benilukss – sadarbības paraugs Baltijas valstīm

Imants Lieģis. The Benelux Countries: A Model of Cooperation for the Baltic States. (Benilukss – sadarbības paraugs Baltijas valstīm). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1997. - 82 p.

Ko Latvija, sadarbojoties ar Igauniju un Lietuvu, var mācīties no Beniluksa valstu integrācijas? Lai atbildētu uz šo jautājumu, brošūras autors - Latvijas vēstnieks Beniluksa valstīs, piedāvā ieskatu Beniluksa sadarbības vēsturē, nošķirot politisko integrāciju no ekonomiskās integrācijas. Tiek salīdzināta Baltijas valstu sadarbība, pieskaroties arī Eiropas Savienības nozīmei šajos procesos. Izlasot grāmatu, secinājums varētu būt, ka mazo valstu sadarbība ne vienmēr ved uz "lauzto sapņu bulvāri".

Lasīt latviski (pdf)