Desmit tēmas par Eiropas Savienību

Pascal Fontaine

1995

Pascal Fontaine. Europe in Ten Lessons. (Desmit tēmas par Eiropas Savienību). - Riga: European Union Commission Delegation in Stockholm, Latvian Institute of International Affairs, 1995. - 52 p.

Parīzes Politikas zinātnes institūta profesora Paskāla Fontēna brošūra sniedz populāru ieskatu Eiropas Savienības vēsturē, tās darbībā un uzbūves pamatprincipos pēc Māstrihtas līguma noslēgšanas. Grāmatai ir pievienota arī svarīgāko EK un ES vēstures notikumu hronoloģija 1950.-1995. gadā.

Lasīt latviski (pdf)

Read in English (pdf)