Digital Infantry Battlefield Solution. Research and Innovation. Part Three

120 lpp.

2019

Romanovs, Ugis, Maris Andzans. Digital Infantry Battlefield Solution. Research and Innovation. Part III. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2019.

Grāmatā ir apkopoti dažādu valstu autoru viedokļi ar dažādu pētījumu pieredzi, pamatojoties uz šī projekta pirmajiem diviem sējumiem ar daudzpusīgu pārskatu par bezpilota sauszemes transportlīdzekļu (UGV) attīstību militārā lietošanā. Šajā sējumā analizētas Eiropas Savienības iniciatīvas, kas vērstas uz kaujas lauka digitalizāciju, izmantojot pētniecību un inovācijas, kā arī aizsardzības pētniecības un inovāciju ekosistēmu Baltijas valstīs. Tajā ir ņemts vērā arī UGV attīstības pašreizējais stāvoklis atsevišķās valstīs.

Lasīt angļu valodā Recenzija par grāmatu - Col. Assoc. Prof. Leszek Elak Recenzija par grāmatu - Col. Assoc. Prof. Przemysław Paździorek