Eiropas integrācijas Baltijas dimensija

Atis Lejiņš, Olaf Grobel

1996

Olaf Grobel, Atis Lejiņš (eds.). The Baltic Dimension of European Integration. (Eiropas integrācijas Baltijas dimensija). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, IEWS, Royal Danish Embassy, 1996. - 107 p.

Grāmatā publicēti Rīgā 1996. gada 24.-25. augustā notikušās Austrumu un Rietumu pētījumu institūta (Institute for EastWest Studies) organizētās konferences materiāli - ievērojamu politiķu un zinātnieku nolasītie referāti.

Read in English (pdf)