Eiropas Kopiena: Latvijas vārti uz Eiropu?

54 lpp.

1992

Ozoliņš, Andris. Eiropas Kopiena: Latvijas vārti uz Eiropu? Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, Izglītība, 1992.

Brošūra ir pirmā Latvijā sagatavotā publikācija par Eiropas Kopienas vēsturi, uzbūvi un darbības formām. Publikācija aptver laika posmu līdz Māstrihtas līguma ratifikācijai, respektīvi līdz Eiropas Savienības izveidošanai, tomēr tajā ir aplūkoti arī Māstrihtas līguma pamatprincipi. Darbā ir analizēta Centrālās un Austrumeiropas valstu, to starpā arī Latvijas sadarbības veidošanās ar Eiropas Kopienu līdz 1992. gadam.

Lasīt latviešu valodā