Eiropas Kopiena: Latvijas vārti uz Eiropu?

Andris Ozoliņš

1992

Andris Ozoliņš. The European Community: Latvia’s Gateway to Europe? (Eiropas Kopiena: Latvijas vārti uz Eiropu?). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, Izglītība, 1992. - 54 p.

Brošūra ir pirmā Latvijā sagatavotā publikācija par Eiropas Kopienas vēsturi, uzbūvi un darbības formām. Publikācija aptver laika posmu līdz Māstrihtas līguma ratifikācijai, resp., līdz Eiropas Savienības izveidošanai, tomēr tajā ir aplūkoti arī Māstrihtas līguma pamatprincipi. Darbā ir analizēta Centrālās un Austrumeiropas valstu, to starpā arī Latvijas sadarbības veidošanās ar EK līdz 1992. gadam.

Lasīt latviski (pdf)