Eiropas Savienības austrumu kaimiņi pēc Oranžās revolūcijas

Atis Lejiņš (ed.). The European Union's Eastern Neighbours after the Orange Revolution. (Eiropas Savienības austrumu kaimiņi pēc Oranžās revolūcijas). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2006. - 88 p.

Šajā pētījumā galvenā uzmanība pievērsta valstīm, kuras “atrodas pa vidu” (in-between countries), proti, Moldovai, Ukrainai un Baltkrievijai pēc Oranžās revolūcijas. Tajā aplūkota Eiropas Kaimiņu politikas (EKP) austrumu dimensija, kas kļuva aktuāla pēc tam, kad veiksmīgi paplašinājās gan ES, gan NATO un Eiropa kļuva “unitāra, brīva un vienota”. Eiropas Savienībai izveidojās jauna, gara robeža, kura ne tikai ir jāpārvalda un jāaizsargā kā sistēma, kas atbilst savienības vispārējām normām un vajadzībām; bija jāizstrādā un jāīsteno politika attiecībā uz valstīm, kuras atrodas aiz “jaunās robežas”.

Lasīt latviski (pdf)

Read in English (pdf)