Eiropas Savienības Austrumu partnerības politika. Pētījuma publiskā daļa

Diāna Potjomkina 17 lpp.

2017

Pētījuma publiski pieejamā daļa piedāvā rekomendācijas Eiropas Savienības Austrumu partnerības politikai. Cita starpā, tas atbild uz tādiem jautājumiem kā: kādai ir jābūt Austrumu partnerības stratēģiskajai virzībai? Kā ES var atbalstīt partnervalstis drošības un ekonomikas jomā? Kuras ES palīdzības programmas nes labākus rezultātus un kuras ir iespējams pilnveidot?

Šis pētījums tapis balstoties uz Ārlietu ministrijas pasūtījumu. Pētījums atspoguļo tikai un vienīgi autores personīgo viedokli un nevar tikt uzskatīts par Ārlietu ministrijas vai kādas citas institūcijas vai organizācijas oficiālo viedokli.

Lasīt latviešu valodā