Europe: Searching for its Strategic Compass. Emmanuel Macron’s Vision

2020

Eichmanis, Janis. Europe: Searching for its Strategic Compass. Emmanuel Macron's Vision. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2020.

Ņemot vērā mainīgās globālās varas attiecības, kas dažādos līmeņos var darboties kā draudu pavairotāji, Eiropas Savienība kolektīvi un dalībvalstu līmenī meklē ģeopolitisko izpratni par šīm pārmaiņām un to sekām uz Eiropas drošību; metaforiski varētu teikt, ka runa ir par Eiropas “stratēģiskā kompasa” atrašanu. Rezultāts pēc analīzes un debašu procesa būtu kopēja draudu analīze un kopēja stratēģiskā kultūra. Ir uzsākti divi paralēli procesi; viens no Francijas prezidenta Makrona, kura pamatā ir ekskluzīva valstu grupa, tostarp Apvienotā Karaliste, un otru ierosināja Savienības aizsardzības ministri.

No Latvijas viedokļa Francijas iniciatīva ir vēl viena neskaidrību pilna, jo tā ir ietverta mēģinājumā samierināties ar Eiropas Savienības attiecībām ar ASV, Krieviju un Ķīnu. Franču izpratnē par šīm attiecībām Eiropai nevajadzētu kļūt par strīdu objektu, bet tai ir jāsaglabā neatkarīgs un autonoms ārpolitikas kurss, kas kalpo Eiropas interesēm kā integrētai struktūrai, kas atbalsta “uz noteikumiem balstītas starptautiskās kārtības” principus.

Tas, kā prezidents Makrons aizstāv savu ES stratēģiskā kompasa versiju, ir šīs publikācijas tēma. Tas liek uzdot jautājumu, vai Makrona mēģinājumi pārveidot Eiropas Savienības stratēģisko fokusu saplūdīs ar iekļaujošā ES stratēģiskā procesa virzību, vai arī franči saglabās savu atsevišķo identitāti. Daudz kas būs atkarīgs no Vācijas veiktajām darbībām un no tā, cik lielā mērā Apvienotā Karaliste būs gatava sadarboties un ES būs gatava piedāvāt Apvienotajai Karalistei lomu KDAP ietvaros. Neskaidrības rodas arī attiecībā uz ASV turpmāko rīcību attiecībās ar Eiropu. Turklāt atklāts jautājums saglabājas- Krievija pārstrukturētajā Eiropas drošības arhitektūrā, ņemot vērā Makrona centienus atrast jaunas attiecības ar Krieviju. Tie ir pētījumā izvirzītie jautājumi, kas interesē ne tikai Latviju, bet arī ES kopumā.

Lasīt angļu valodā