European Union- China relations: But whose rules?

2020

Eichmanis, Janis. European Union- China Relations: But whose rules? Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2020.

Pastāv vispārēja vienprātība, ka Ķīna pēdējo 20– 30 gadu laikā ir attīstījusies pārsteidzošā ātrumā, lai kļūtu par otro lielāko ekonomiku pasaulē, kas tiecas kļūt par globālu lielvaru. Kāda ir Eiropas Savienības vieta šajā jaunajā varas kārtībā?

Jaunā Zīda ceļa programma Latvijas Ārpolitikas institūta sadarbībā ar Jāni Eichmani, sniedz analīzi par ES un Ķīnas attiecībām.

Lasīt angļu valodā