Eiropas projekta 60. gadadiena. Konferences ziņojums

Eiropas projekta 60. gadadiena. Konferences ziņojums. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2017. 19 p.

2017. gada 3. aprīlī Latvijas Republikas Saeimas telpās, Jēkaba ielā 6/8 norisinājās augsta līmeņa starptautiskā konference: "Eiropas projekta 60. gadadiena." Konference sastāvēja no kopumā septiņām jautājumu sesijām. Kā atzīmēja vairāki ārvalstu dalībnieki, Latvija kļuva par vienu no nedaudzajām Eiropas Savienības valstīm, kurā notika diskusijas par Eiropas Savienības izaicinājumiem Romas līguma parakstīšanas sešdesmitgades kontekstā. Pasākuma izdošanos sekmēja lieliskie partneri Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Latvijas Republikas Saeima.

Pilnas sesiju diskusijas ir pieejamas šeit.

Konferences kopsavilkums