Krievijas ārpolitika un iekšpolitika: saskaņā vai pretrunā?

Atis Lejiņš (ed.). Russian Foreign and Domestic Policies: in Harmony or at Odds? Conference proceedings. (Krievijas ārpolitika un iekšpolitika: saskaņā vai pretrunā? KOnferences materiāli). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2003. - 87 p.

Konferencē tika aplūkota saikne starp Krievijas ārpolitiku un iekšpolitiskajām reformām, un centās rast atbildi uz jautājumu, kā šīs reformas sakrīt ar ārpolitikas centieniem Krieviju integrēt Rietumos, īpaši bruņoto spēku un enerģētikas politikas reformās.

Read in English (pdf)