Latvija Today

72 lpp.

1993

Stamers, Guntis. Latvia Today. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1993.

Informatīva brošūra, kura sniedz īsu, taču daudzpusīgu ieskatu par Latvijas iedzīvotājiem, vēsturi, valsts uzbūvi, politisko sistēmu, ekonomiku, kultūru u.c. svarīgākajām jomām.

Lasīt angļu valodā