Latvija– Ķīna– Taivana: trīsstūris vai aplis?

64 lpp.

1993

Staburova, Jeļena. Latvija–Ķīna–Taivana: trīsstūris vai aplis? Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 1993.

1992. gada janvārī tika parakstīta vienošanās par Ķīnas Republikas (Taivanas) ģenerālkonsulāta atvēršanu Latvijā. Šis Latvijas ārpolitikas pavērsiens izraisīja Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības atsaukšanu no Latvijas un abu valstu attiecību iesaldēšanu. Latvijā sākās diskusijas par to, vai šāda politika ir pamatota. Latvijas Universitātes profesore, Ķīnas vēstures pētniece Jeļena Staburova aplūko, kā 1991.-1993. gada pirmajā pusē veidojās Latvijas attiecības ar ĶTR un Taivanu. Brošūrā sniegts arī ieskats abu valstu izveidošanās vēsturē, Taivanas tiesiskā statusa problēmā, kā arī Taivanas un Ķīnas Tautas Republikas apvienošanās perspektīvās. Autore aplūko arī iespējamos Latvijas politikas risinājumus attiecībās ar ĶTR un Taivanu. Lai gan tagad Latvijas politika ir mainījusies- Rīgā vairs nav Taivanas ģenerālkonsulāta un attiecības ar Ķīnas Tautas Republiku ir atjaunotas pilnā apjomā, brošūra ir labs ceļvedis ikvienam, kas vēlas iegūt ieskatu ĶTR un Taivanas attiecību vēsturē un Latvijas ārpolitikas pirmajos soļos.

Lasīt latviešu valodā