Latvija pasaules politikā: iespējas un ierobežojumi

Žaneta Ozoliņa

1995

Žaneta Ozoliņa (ed.). Latvia in International Politics: Opportunities and Constraints. (Latvija pasaules politikā: iespējas un ierobežojumi). - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1995). - 83 p.

Grāmatā LĀI pētnieki D. Bleiere, Ž. Ozoliņa, A. Ozoliņš, A. Stranga un G. Štamers aplūko dažādus mazo valstu teorijas un pētniecības aspektus. Šīs publikācijas uzdevums bija mazināt zinātniskās literatūras trūkumu latviešu valodā par starptautisko politiku un drošību, kuru īpaši izjūt kā politikas zinātnes studenti, tā arī visi, kas interesējas par starptautisko attiecību jautājumiem. Grāmatā aplūkots mazas valsts jēdziens un mazo valstu pētniecības stāvoklis, mazas valsts ārpolitiskā autonomija, lielo un mazo valstu savstarpējās attiecības drošības politikas aspektā, mazās valstis ģeopolitikas skatījumā, kā arī Latvijas kā mazas valsts perspektīvas Eiropas drošības sistēmā.

Lasīt latviski (pdf)