Latvija šodien (2. izd.)

Guntis Štamers

1995

Guntis Štamers. Latvia Today. (Latvija šodien). - 2nd ed. - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1995. - 72 p.

Informatīva brošūra, kuras otrais izdevums sniedz īsu, taču vispusīgu ieskatu par Latvijas iedzīvotājiem, vēsturi, valsts uzbūvi, politisko sistēmu, ekonomiku, kultūru u.c. svarīgākajām jomām.

Read in English (pdf)