Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2017

Latvijas Ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2017 /Red. Andris Sprūds, Ilvija Bruģe, Kārlis Bukovskis – Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2017. – 256 lpp.

Publikācijas “Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2017” mērķis ir veicināt izpratni par Latvijas ārējās un drošības politikas lēmumiem un apsvērumiem 2016. gadā, kā arī apzināt iespējas un izaicinājumus, kas Latviju sagaida 2017. gadā. 2016. gads ir bijis sarežģīts, izaicinošs un dinamisks. Latvija ir efektīvi stiprinājusi savas Eiroatlantiskās saiknes un tālāk integrējusies Rietumu kopienā. Tomēr globālie un reģionālie notikumi turpināja radīt izaicinājumus Latvijas ārpolitikai. Pagājušais gads skaidri izceļ šos starptautiskos un reģionālos izaicinājumus un pārbaudījumus, ar kuriem Latvijai būs jāsastopas 2017. gadā.

Projektu atbalsta Latvijas Republikas Saeima un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija Sadarbībā ar Frīdriha Eberta fondu

Grāmatā paustie autoru viedokļi neatspoguļo Latvijas Ārpolitikas institūta, Latvijas Republikas Saeimas, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas vai Frīdriha Eberta fonda nostāju, kā arī nepārstāv kādas valsts pārvaldes iestādes vai ministrijas viedokli.

Lasīt latviski Lasīt angliski