Latvijas ārlietu simtgade. I sējums: Idejas un personības

Andris Sprūds, Diāna Potjomkina, Valters Ščerbinskis

2016

Latvijas ārlietu simtgade. I sējums: Idejas un personības/ Red. Diāna Potjomkina, Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2016. – 288 lpp.

Latvijas valsts simtgade ir lielisks iemesls atskatīties uz valsts paveikto – ar lepnumu par daudzajiem sasniegumiem un paškritisku skatu uz to, kas vēl jāpadara. Šī ārlietām veltītā projekta pirmais sējums aplūko galvenos idejiskos strāvojumus Latvijas ārpolitikā un nozīmīgākās personības, kas ir tos attīstījušas. Latvijas un ārvalstu ekspertu komanda aplūko svarīgākās tendences Latvijas ārlietās Starpkaru periodā un mūsdienās, kā arī pievēršas ārpolitiskajai domāšanai trimdas un Atmodas periodā.

Projektu atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas Saeima. Projekts tapis sadarbībā ar Nacionālo informācijas aģentūru LETA.

Par rakstu saturu atbild to autori. Autoru viedoklis nav uzskatāms par Latvijas Ārpolitikas institūta, projekta atbalstītāju un partneru, citu pārvaldes iestāžu vai struktūru viedokli.

Lasīt latviešu valodā Lasīt angļu valodā Toma Rostoka un Aināra Lerha recenzijas (latviešu valodā)