Latvijas Ārlietu simtgade. Pasaules doma un Latvija

2019

Latvijas ārlietu simtgade IV sējums: Pasaules doma un Latvija. / Red. Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis, Kārlis Bukovskis. – Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2019. – 169lpp.

"Latvijas ārlietu simtgade. Pasaules doma un Latvija” turpina publikāciju sēriju par idejām, darbiem un personībām, kā arī scenārijiem nākotnei Latvijas ārpolitikā. Šīs grāmatas uzdevums ir skaidrot pasaules domas ietekmi uz Latviju. Autori aplūko pašnoteikšanās, normatīvā multilaterālisma, nacionālisma, vadonisma, feminisma, neatzīšanas politikas, “vēstures beigu” un “civilizācijas sadursmes” idejas, legālisma un cilvēktiesību attīstību, kā arī konkrēto ideju ietekmi uz Latviju.

Projektu atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas Saeima

Par rakstu saturu atbild to autori. Autoru viedoklis nav uzskatāms par Latvijas Ārpolitikas institūta, projekta atbalstītāju un partneru, citu pārvaldes iestāžu vai struktūru viedokli.

Lasīt latviešu valodā Lasīt angļu valodā