Latvijas Ārlietu simtgade. Pasaules doma un Latvija

169 lpp.

2019

Sprūds, Andris, Valters Ščerbinskis, Kārlis Bukovskis. Latvijas ārlietu simtgade; IV sējums: Pasaules doma un Latvija. Rīga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2019.

"Latvijas ārlietu simtgade. Pasaules doma un Latvija” turpina publikāciju sēriju par idejām, darbiem un personībām, kā arī scenārijiem nākotnei Latvijas ārpolitikā. Šīs grāmatas uzdevums ir skaidrot pasaules domas ietekmi uz Latviju. Autori aplūko pašnoteikšanās, normatīvā multilaterālisma, nacionālisma, vadonisma, feminisma, neatzīšanas politikas, “vēstures beigu” un “civilizācijas sadursmes” idejas, legālisma un cilvēktiesību attīstību, kā arī konkrēto ideju ietekmi uz Latviju.

Projekts tapis ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas Saeimas atbalstu.

Lasīt latviešu valodā Lasīt angļu valodā